ПРОИЗВОДСТВО И ЕКСПОРТ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ВЪЗЛИ
ЗА МАШИНОСТРОЕНЕТО ОТ СТОМАНА, АЛУМИНИЙ, ЧУГУН, КАУЧУК, ПЛАСТМАСИ, СИЛИКОН,
ФЛУОР ПОЛИУРЕТАН, 3D РАЗВОЙ, 3D ОБРАБОТКА.
ЦЕЛИ КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ.