Хидравлични уплътнители - "О" и "П" пръстени, маншети, чистачи и семеринги

"О" пръстен

"О" - пръстен

Уплътненията с "О" пръстени намират приложение за уплътняване на подвижни и неподвижни детайли във всички клонове на промишлеността, за уплътняване на различни флуиди в широки граници на налягания и температури.

 

 

 

 

 

"П" пръстен

 

"П" - пръстен

Уплътнителите "П" пръстени намират приложение за уплътняване на  неподвижни детайли във всички клонове на промишлеността; за уплътняване на различни флуиди в широки граници на налягания и температури.