Изработка на прототипи и образци

Фирмата разполага с технически възможности и потенциал за изработка, производство и въвеждане в експоатация на прототипи и образци на отделни детайли - елементи, възли и механични сборки от такива. Използва се разнообразие от стомани, сплави, еластомери и технологии за производство и сглобки.

Спазване пълна конфиденциалност!