Изделия от метал

« Продукти
­

Ние изработваме метални детайли чрез механична обработка на металообработващи машини с ЦПУ - стругове и фрези.

Имаме оборудване и изработваме някои детайли чрез рязане и щанцоване.

За изработка на детайлите използваме различни метали по заданието,доставени на кръгли или правоъгълни заготовки.

Фрезите, с които работим, са Deckel и Maho­с възможност за работа по 4 оси и една 5 осна.

Машините са с автоматична смяна на инструментите.

Струговете са MoriSeiki, Gildemeister­с ЦПУ, Fanuc, съответно 2 оси и 2+ С ос с живи инструменти.

Всички са с възможност за автоматично подаване на пръта.

Разполагаме и с участък със „Swiss type”­машини на марката Citizen, оборудвани с ЦПУ - Фанук 0, с 2 обработваеми глави, 2 шпиндела, + С ос и живи инструменти, с автоматично подаване на материала -­ FMB mini turbo.

Максимално обработва размер е Ф 64 мм.

Разполагаме и с каруселен струг с ЦПУ с максимален обработващ размер Ф 1200 мм.

Имаме усвоени детайли, за които използваме отливки и изковки.

Контрол по качество на произведените детайли извършваме ръчно с калибри, шаблони, краешни мерки, мерителни инструменти, микрометри, вътромери, грапавомери и профил проектори.

По желане­и по задание извършваме термообработка (обемна и повърхностна), циментация, азотиране и външни покрития на детайлите - грундиране, прахово боядисване, поцинковане, никелиране и оксидация.

За определяне вида материал имаме техническа възможност за спектрален анализ.
­