Dani151
ЗА НАС
­
УСПЕШНИЯТ БИЗНЕС И НАШАТА РАБОТА
ДЪЛЖИМ НА ДОБРИТЕ НИ
ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ

ЗА НАС

­

"Дани-151" ЕООД е създаденo 1996г. и започва дейност основно с производство за резервни части за автомобили - прахозащитни мехове и тампони.

Постепенно фирмата се развива благодарение и в помощ на нашите партньори и клиенти.

С течение на времето последователно сме въвели в производство при нас инструменти, приспособления, шприц форми,­щанци, калъпи и след това детайли от пластмаси и метали.

Предлагаме изработка на прототипи и цели крайни развойни решения.

До момента имаме усвоени над 10 000 детайла, над 100 крайни комплектни продукта и 47 успешни прототипни образци. Работим в разностранни браншове и насочености.

Всички приспособления, екипировки и инструменти за основното производство се­конструират и изработват при нас.

Стремежът ни е да сме изцяло в помощ и улеснение на нашите клиенти и партньори.

Считаме, че с техническото ни оборудване, стремеж и нашето желание сме готови да изпълним всякакви технически задачи и предизвикателства.


Dani151
ДАНИ - 151 ЕООД изпълнява проект по Договор BG16RFOP002-6.002-0537-C01­
“Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност".

Стойност на бюджета в лева:­oбщо 271 600 лева
Финансиране от ЕС чрез ЕФРР: 135 800 лева
Национално финансиране: 0 лева­

Дата на стартиране: 21.09.2022­
Дата на приключване: 21.07.2023

Общата цел на проектът:­­
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

­

­

SOLID EDGE

Началото на 2022 г закупихме софтуер на Simens - Solid Edge Cad/Cam конфигурация.

Пакет Solid Edge­за 3D дизайн и 3-осни фрезови обработки за офлайн програмиране на ЦПУ машини, осигуряващ висок клас 3D моделиране и пълен набор от функционалност­за 3-осни фрезови операции.

Пакетът се състои от Solid Edge Classic, Solid Edge CAM Pro 2,5 Axis Miling­и 3 Solid Edge CAM Pro Axis Miling­и е за две работни места.­

­